Praktijk Willeke Kamphof

Praktijk WILLEKE KAMPHOF biedt informatieve consulten- en behandelingen aan op het gebied van de esthetische dermatologie. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden afspraken te maken voor consulten en behandelingen binnen de algemene dermatologische zorg.

Doelgroep: Een ieder met vragen en/of wensen ten aanzien van esthetische dermatologische kwesties, vanaf 18 jaar. Wat betreft de reguliere dermatologische consulten gelden geen leeftijdsgrenzen.

Exclusiecriteria: Cliënten jonger dan 18 jaar worden zonder voogd en/of verzorger niet behandeld. Indien onder begeleiding van voogd en/of verzorger alleen indien goede indicatie voor behandeling.

Missie & Visie

Praktijk WILLEKE KAMPHOF  staat voor hoog-kwalitatieve, medisch specialistische zorg op gebied van de (esthetische) dermatologie.

De aangeboden zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt/patiënt, die op zoek is naar hoog-kwalitatieve zorg en –behandelingen, waarbij de behandelend arts een hoog opleidingsniveau heeft op het gebied van de huid en behandelingen dienaangaande.

Aanmelden en benodigde informatie bij eerste bezoek

Cliënten/patiënten hebben geen verwijsbrief nodig voor een afspraak bij WILLEKE KAMPHOF.  Voor een goede dossiervoering zijn gegevens als volledige naam, achternaam, geboorte datum, BSN (geldig legitimatiebewijs) en adres noodzakelijk. Ook is het van groot belang en derhalve uw plicht de medische voorgeschiedenis te bespreken met uw behandelend arts, alsmede de huidige medicatie en eerdere cosmetische behandelingen ten aanzien van de huid.

Vergoedingen

De esthetisch dermatologische behandelingen worden  door zorgverzekeraars niet vergoed. WILLEKE KAMPHOF heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit heeft als gevolg dat de dermatologische consulten en -behandelingen meestal ook niet vergoed worden. De kosten liggen echter fors lager dan het eigen risico dat u kwijt bent in geval van consultatie en/of behandeling in een ziekenhuis of ZBC.

Wachttijden

De openingstijden van praktijk WILLEKE KAMPHOF zijn ruim.

Rechten en plichten

In ons Privacyregelment (elders op deze website te vinden) staan alle gegevens omtrent privacy, uw rechten ten aanzien van de door ons opgenomen informatie over u, geheimhouding en welke informatie door u op te vragen is.

Daarin staat ook beschreven wat de plichten van WILLEKE KAMPHOF zijn ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens alsmede specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens

In enkele gevallen wordt inzage in dossiers verkregen door instanties voor kwaliteitsdoeleinden, waarbij echter geen persoonsgegevens getoond zullen worden.

Ten behoeve van tevredenheidsonderzoeken kan er gebruik gemaakt worden van mailadressen van cliënten/patiënten. Hierop kan aangegeven worden of deelname al dan niet gewenst is, evenals kan worden aangegeven dat gebruik van mailadressen voor dit doel niet gewenst is.

Voor iedere cliënt/patiënt is het een plicht de medische voorgeschiedenis naar waarheid te bespreken met de behandelend arts, alsmede de huidige medicatie en eerdere cosmetische behandelingen ten aanzien van de huid.

Kwaliteit & veiligheid

Het bewaken en verbeteren van alle vormen van kwaliteit en veiligheid is een continu proces. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt van goede informatie wordt voorzien. Daarom zorgen wij er voor dat u goede uitleg krijgt over de diagnose, behandelmogelijkheden en wat uzelf kunt doen om herstel te bevorderen. Specifieke schriftelijke informatie over behandelingen is beschikbaar bij de praktijk.

Klachten & ideeën voor verbeteren

De praktijk doet haar uiterste best om patiënten naar tevredenheid te helpen. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Dit kan over de behandeling zelf zijn maar ook in de bejegening naar u toe of dat u onveilige situaties voorziet.

Heeft u wensen tot verbeteren of een klacht: wij vernemen dit graag. Op de website kunt u een Klacht & Verbetersuggestie formulier vinden en uw verhaal noteren.

Indien u een klacht indient, wordt u in eerste instantie in de gelegenheid gesteld om de klacht met een medewerker te bespreken. Het streven is om u binnen 2 weken op de hoogte te stellen over de wijze van afhandeling van uw klacht en binnen 6 weken een volledige reactie te geven. Mocht hierin iets mis gaan, laat u ons dit dan weten?

Blijft de klacht hierna nog bestaan dan kunt u een klacht bij een onafhankelijke externe klachtencommissie of geschillencommissie indienen. Hiervoor is een aparte brochure en formulier beschikbaar, ook te vinden op onze website.

Telefonische Bereikbaarheid

Voor het maken van afspraken en vragen kunt u te allen tijde bellen met 06-24663124.
Dit geldt ook voor vragen t.a.v. de behandeling, spoed of anderszins.
Bij afwezigheid van Willeke Kamphof worden de honneurs waargenomen door een collega dermatoloog.

Bereikbaarheid

Adresgegevens praktijk
Verspronckweg 93
2023 BC te Haarlem

Parkeren
Er is veel parkeergelegenheid in de straat, er moet echter wel met een parkeerapp betaald worden! Ook is er mogelijkheid om op het parkeerterrein van de nabij gelegen Karwei te parkeren.

Openbaar vervoer
De praktijk is gelegen op 10 minuten lopen van het station Haarlem. Ook kunt u stadsbus 8 nemen, die voor de deur van de praktijk stopt.