Skip to main content

Hier vind je de privacy verklaring van Praktijk Willeke Kamphof. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Willeke Kamphof.

1. Wie wij zijn

Willeke Kamphof is een praktijk gevestigd in Haarlem gericht op esthetische dermatologie.

Willeke Kamphof
Verspronckweg 93
2023BC Haarlem
www.willekekamphof.nl
info@willekekamphof.nl
+316 246 631 24
KVK
BTW

2. Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en waarom wij ze verzamelen

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Willeke Kamphof. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven. Willeke Kamphof stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Willeke Kamphof via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van de behandeling.
 3. Analytics De website van Willeke Kamphof verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

3. Ontvangers van jouw gegevens

De gegevens die Willeke Kamphof ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. E-mail: correcthosting. De e-mail van Willeke Kamphof wordt gehost bij Correcthosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Correcthosting
 3. Website & back-up: correcthosting. De website en back-ups van de website worden gehost bij Correcthosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Willeke Kamphof zijn op de servers van Correcthosting opgeslagen.

4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Willeke Kamphof, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@willekekamphof.nl met als onderwerp: uitschrijven nieuwsbrief.
 2. Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met Willeke Kamphof via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Willeke Kamphof of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Willeke Kamphof prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten

 1. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Willeke Kamphof vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Willeke Kamphof. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Willeke Kamphof vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Willeke Kamphof opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Willeke Kamphof al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 5. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Willeke Kamphof niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat Willeke Kamphof jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@willekekamphof.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Willeke Kamphof verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten  via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen of een consult in te kunnen plannen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Willeke Kamphof de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Willeke Kamphof met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Willeke Kamphof behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Willeke Kamphof dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Willeke Kamphof te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Willeke Kamphof
Verspronckweg 93
2023BC Haarlem
www.willekekamphof.nl
info@willekekamphof.nl
+316 246 631 24

 

Contact

Willeke Kamphof
Verspronckweg 93
2023BC Haarlem

(e) info@willekekamphof.nl
(t) (+31) 06 246 631 24